Posts From the monthly archives: "January 2017"

Ôsmaci a deviataci (resp. terciáni a kvartáni) zo 739 základných škôl a osemročných gymnázií boli v novembri 2016 testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a ôsmaci (terciáni) aj z dejepisu, fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. V januári…(Read More)

Príprava do prímy

by

Pracovné zošity z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sú zamerané na prípravu na prijímacie skúšky do prímy. Obsahujú úlohy a otázky autorského tímu zo spoločnosti EXAM testing. Preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj finančnú a čitatelskú gramotnosť a ďal…(Read More)