Aj posledný žiačik dnes pozná pravdy, za ktoré by Archimedes bol ochotný dať svoj život.

by

Ernest Renan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *