Čo si sa dnes v škole opýtal?

by

Lucille Phillips

(Túto otázku zvykla klásť synovi – R. Feynmanovi – po príchode zo školy.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *