Gramotnosť je formou otroctva, pokiaľ čitateľ systematicky neuplatňuje kritické myslenie.

by

Richard Grove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *