Hlavnou úlohou vzdelávania je vychovať ľudí, ktorí neustále kladú otázky.

by

Mandell Creighton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *