Každý, kto má za úlohu pomáhať, sa musí naučiť byť odborný a ľudský zároveň.

by

Mária Hatoková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *