Vo vzdelávaní sa odohrávajú dva druhy tragédií: keď schopní učitelia narazia na neschopných žiakov a keď schopní žiaci narazia na neschopných učiteľov.

by

Martin Henry Fischer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *