Hľadáme posilu do tímu

by

Rozhodli sme sa posilniť náš tím. Hľadáme pedagóga schopného tvoriť zaujímavé testové otázky a podieľať sa na manažovaní projektu KOMPARO a ďalších projektov našej spoločnosti.

Firma EXAM testing (www.exam.sk) pôsobí v slovenskom školstve už 25 rokov a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi je známa najmä testami KOMPARO (www.komparo.sk), vďaka ktorým dostávajú zúčastnené školy, učitelia i žiaci podrobnú spätnú väzbu o výsledkoch svojej práce. Okrem toho dodáva firma rôznym stredným a vysokým školám a ďalším organizáciám testy pre prijímacie a talentové skúšky. Je tiež organizátorom konferencií EDUMETRIA o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní (www.edumetria.sk).

Aký človek by bol pre nás najväčším prínosom?

 • s vysokoškolským vzdelaním s učiteľským zameraním, najlepšie aprobácie slovenský jazyk + dejepis, slovenský jazyk + náuka o spoločnosti, prípadne iná kombinácia so slovenským jazykom,
 • s dobrou odbornou znalosťou svojich aprobačných predmetov a s hlbším záujmom o tieto oblasti,
 • s viacročnou pedagogickou praxou,
 • schopný tvoriť zaujímavé testové úlohy, recenzovať a robiť korektúry úloh od iných autorov,
 • schopný pracovať s počítačom v programe MS Word (pokročilý) a MS Excel (aspoň základy), ovládajúci vyhľadávanie na internete a prácu s e-mailom.

Čo bude náš nový kolega / kolegyňa robiť?

 • tvoriť testové úlohy pre žiakov ZŠ do testovania KOMPARO, do prijímacích a talentových skúšok a iných typov testovaní,
 • komunikovať s externými dodávateľmi úloh, recenzovať, korigovať ich úlohy,
 • tvoriť materiály pre riaditeľov škôl, učiteľov rodičov a žiakov.

Ako sa budeme pre nového kolegu rozhodovať?

Ak by ste sa o uvedené miesto chceli uchádzať, pošlite nám svoj profesijný životopis. Uveďte v ňom základné informácie o sebe a o svojich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. K životopisu priložte motivačný list a vypracovanie úlohy, ktoré je podmienkou výberu uchádzačov na osobný pohovor.

Zadanie úlohy: Vytvorte päť zaujímavých testových úloh s výberom odpovede z vášho aprobovaného predmetu a päť úloh s krátkou otvorenou odpoveďou (žiak odpovedá svojimi slovami). Úlohy napíšte vo Worde.

Nezabudnite uviesť kontaktné údaje na seba. Všetko pošlite mailom na adresu info[at]exam.sk.

Čo by ste ešte mali vedieť o novom pracovnom mieste?

 • Hľadáme pracovníka na plný úväzok, ktorý bude pracovať v sídle firmy na Vranovskej 6 v Bratislave – Petržalke.
 • Na začiatok ponúkame pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to do 30. júna 2020. Najneskôr dva mesiace pred jej vypršaním sa záväzne vyjadríme, či zmluvu predĺžime.
 • Nástup je možný najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 15. augusta 2019.
 • Ponúkame nástupný plat 1 000 € + polročné odmeny.
 • Ponúkame dobré pracovné podmienky, pružnú pracovnú dobu a viaceré ďalšie zamestnanecké benefity.
 • Sme nefajčiarske pracovisko.