KOMPARO 89

by

Tešíme sa, že sa po dlhom čase žiaci vracajú do škôl. Otvorila sa tým konečne aj možnosť zrealizovať testovanie KOMPARO 89,
ktoré bolo pôvodne naplánované na november 2020. Celoslovenský termín administrácie testov KOMPARO sme stanovili
na 29. apríla 2021. Ak Vám tento termín nevyhovuje, môžete testovanie na Vašej škole zrealizovať aj v inom termíne,
najneskôr však 14. mája 2021. V takom prípade sa s nami, prosím, skontaktujte, aby sme dohodli ďalší postup.