Posila do tímu

by

Plánujeme posilniť náš tím. Hľadáme človeka schopného tvoriť zaujímavé testové otázky.

Naša spoločnosť je už 25 rokov lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Širšej verejnosti sme známi najmä testami KOMPARO (www.komparo.sk), ktoré poskytujú školám, učiteľom a žiakom spätnú väzbu o výsledkoch ich práce. Okrem toho dodávame školám testy pre prijímacie a talentové skúšky. Sme tiež organizátorom konferencií EDUMETRIA o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní (www.edumetria.sk).

Akého človeka hľadáme?

 • absolventa vysokej školy s učiteľským zameraním, najlepšie aprobácie slovenský jazyk + dejepis, slovenský jazyk + náuka o spoločnosti, prípadne iná kombinácia so slovenským jazykom,
 • s dobrou odbornou znalosťou svojich aprobačných predmetov a s hlbším záujmom o tieto oblasti,
 • s viacročnou pedagogickou praxou na základnej alebo strednej škole,
 • schopného tvoriť zaujímavé testové otázky a odborne posudzovať otázky od iných autorov,
 • ovládajúceho prácu s programami MS Word (dobrá úroveň), MS Excel (aspoň základy), vyhľadávanie na internete a prácu s e-mailom. Výhodou bude znalosť prostredia sociálnej siete Facebook, prípadne aj ďalších (Instagram, Twitter), ako aj skúsenosti s editovaním web stránok založených na platforme WordPress.

Aké by boli vaše úlohy v rámci nášho tímu?

 • tvoriť testové otázky (najmä zo SJL) do školských testov do všetkých projektov spoločnosti (napr. KOMPARO, …),
 • komunikovať s externými autormi otázok, posudzovať a upravovať ich otázky,
 • spolupodieľať sa na organizačnom zabezpečení všetkých projektov spoločnosti (tvorba sprievodnej dokumentácie, propagácia projektu, komunikácia so školami a pod.),
 • spolupodieľať sa na organizácii konferencie EDUMETRIA (raz ročne),
 • spolupodieľať sa na komunikácii spoločnosti EXAM na vlastnej web stránke, na sociálnych sieťach, v médiách atď., a to najmä o problematike testovania, hodnotenia a merania výsledkov vzdelávania.

Ako si budeme vyberať?

Ak máte o uvedené miesto záujem, pošlite nám svoj profesijný životopis. Uveďte v ňom základné informácie o sebe a o svojich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. Nezabudnite uviesť kontaktné údaje na seba. K životopisu priložte motivačný list a vypracovanie nasledujúcej úlohy:

Vytvorte päť zaujímavých uzavretých testových otázok s výberom odpovede z vášho aprobovaného predmetu a päť otázok s krátkou otvorenou odpoveďou (žiak odpovedá slovom alebo krátkou vetou). Otázky napíšte vo Worde.

Všetky podklady nám pošlite na adresu info[at]exam.sk.

Čo by ste ešte mali vedieť o ponúkanom mieste

 • Hľadáme pracovníka na plný úväzok, ktorý bude pracovať v sídle firmy na Vranovskej 6 v Bratislave – Petržalke.
 • Na začiatok ponúkame pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to do 30. júna 2020. Najneskôr dva mesiace pred jej vypršaním sa záväzne vyjadríme, či zmluvu predĺžime.
 • Nástup je možný od 15. augusta 2019.
 • Ponúkame nástupný plat 1 000 € + polročné odmeny.
 • Ponúkame dobré pracovné podmienky, pružnú pracovnú dobu a viaceré ďalšie zamestnanecké benefity.
 • Sme nefajčiarske pracovisko.