Testovanie KOMPARO 89 v školskom roku 2021/2022

by

Aj tento školský rok sa uskutoční testovanie KOMPARO pre ôsmakov (terciánov) a deviatakov (kvartánov). Pre školy môže byť v tomto období ešte väčším prínosom ako po minulé roky. Pomôže im zmonitorovať aktuálny stav a urobiť si obraz o tom, aký vplyv malo dištančné vyučovanie v minulom školskom roku na vedomosti žiakov. Školy sa môžu prihlasovať do 8. októbra.
Prihláška školy na testovanie KOMPARO 89