Keď sme našli spôsob, ako každé dieťa dostať do školy, mali by sme tiež nájsť spôsob, ako každé dieťa v škole vzdelávať.

by

Diane Ravitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *