Prijímacie skúšky

Pomoc od odborníkov,
ktorá vám ušetrí množstvo starostí

Testy na prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024

Testy na prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024

Sme nezávislou odbornou inštitúciou, ktorá sa tvorbe školských testov a realizácii rôznych testovaní (napr. KOMPARO) venuje kontinuálne už 30 rokov. Za toto obdobie sme úspešne dodali testy na prijímacie a talentové skúšky už viac ako stovke stredných škôl a viacerým vysokým školám, mnohým opakovane.

Stredná škola si môže objednať nasledujúce druhy testov na prijímacie skúšky:

  • testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy z matematiky na prijímacie skúšky na 4-ročné a 8-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 2. a 6. mája 2024,

  • špeciálne testy zamerané na všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti na talentové skúšky na 5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 29. apríla a 9. mája 2024,
  • testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy matematiky na talentové skúšky na 5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 29. apríla a 9. mája 2024. 

     

Scroll to top