Testy na prijímacie skúšky
v školskom roku 2022/23

Sme nezávislou odbornou inštitúciou, ktorá sa tvorbe školských testov a realizácii rôznych testovaní (napr. KOMPARO) venuje kontinuálne už 29 rokov. Za toto obdobie sme úspešne dodali testy na prijímacie
a talentové skúšky už viac ako stovke stredných škôl
a viacerým vysokým školám, mnohým opakovane.

Stredná škola si môže objednať nasledujúce druhy testov na prijímacie skúšky:

 • testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy
  z matematiky
  na prijímacie skúšky na 4-ročné a 8-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 4. a 9. mája 2023,

 • špeciálne testy zamerané na všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti na talentové skúšky na 5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 2. a 11. mája 2023,

 • testy zo slovenského jazyka a literatúry a testy
  z matematiky
  na talentové skúšky na 5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 2. a 11. mája 2023.

 • Testy na prijímacie skúšky na 4-ročné a 8-ročné štúdium

  Pre 4-ročné stredné školy a 8-ročné gymnázia pripravujeme každý rok testy zo slovenského jazyka
  a literatúry a z matematiky. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochvaľujú najmä dobrú schopnosť týchto testov identifikovať uchádzačov
  s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium.

  Testy na prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium

  Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na všeobecné študijné predpoklady (VŠP) a na všeobecné jazykové schopnosti (VJS) . Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú,
  si pochvaľujú najmä dobrú schopnosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium. Školy si môžu objednať aj testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.