Prijímacie skúšky

Testy na prijímacie skúšky

pomoc od odborníkov, ktorá vám ušetrí množstvo starostí

Testy na prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024

Testy na prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024

Sme nezávislou odbornou inštitúciou, ktorá sa tvorbe školských testov
a realizácii rôznych testovaní (napr. KOMPARO) venuje kontinuálne už 30 rokov. Za toto obdobie sme úspešne dodali testy na prijímacie a talentové skúšky už viac ako stovke stredných škôl a viacerým vysokým školám, mnohým opakovane.

Stredná škola si môže objednať nasledujúce druhy testov na prijímacie skúšky:

 • testy zo slovenského jazyka
  a literatúry
  a testy
  z matematiky na prijímacie skúšky na 4-ročné a 8-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 2. a 6. mája 2024,

 • špeciálne testy zamerané na všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti na talentové skúšky na 5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 29. apríla a 9. mája 2024,
 • testy zo slovenského jazyka
  a literatúry
   a testy matematiky 
  na talentové skúšky na 
  5-ročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 
  29. apríla a 9. mája 2024.

Add Your Heading Text Here

Scroll to top