EDUMETRIA

Konferencia EDUMETRIA

spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní

Často sme svedkami paušálneho odsudzovania testov a meraní vo vzdelávaní. Príležitostné diskusie sú málo odborné, no o to viac emotívne. Predovšetkým sú však jednostranné: príliš zdôrazňujú údajné „zhubné“ účinky testovania na školstvo a málo poukazujú na benefity, ktoré môže žiakom aj učiteľom prinášať rozumné používanie kvalitných testov.

Nie so všetkými praktikami sme spokojní, no napriek tomu nezdieľame apriórne odmietavý postoj k testom. O problematike hodnotenia a merania vo vzdelávaní sme viedli na konferenciách EDUMETRIA  odborné a vyvážené diskusie zamerané na to, ako sa veci dajú robiť lepšie.

Pozrieť si môžete prezentácie, videozáznamy aj fotografie z jednotlivých ročníkov konferencie:

Scroll to top