Titulka

Myšlienka týždňa

EXAM testing
partner riaditeľov pri budovaní dobrých škôl
KOMPARO
EXAM testing
Váš profesionálny partner
pre prijímacie skúšky
PONUKA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
EXAMINO
unikátny vzdelávací web,
ktorý posunie vašich žiakov ďalej
EXAMINO
Previous slide
Next slide

Aktuality

EXAM testing

 nezávislí profesionáli

Úroveň škôl významne ovplyvňuje kvalitu dnešného i budúceho života našich detí. Naším hlavným cieľom a poslaním je preto prispievať ku skvalitňovaniu slovenského školstva. Našou ambíciou je byť profesionálnym partnerom v otázkach kvality a efektívnosti vzdelávania, pri evaluácii škôl, vzdelávacích programov i školského systému ako celku. S trochou neskromnosti o sebe tvrdíme, že o problematike hodnotenia a testovania žiakov vieme skoro všetko.

V podmienkach slovenského školstva je naša spoločnosť svojím zameraním ojedinelá. Podobné inštitúcie sú však súčasťou vzdelávacích systémov mnohých vyspelých krajín. Pluralita je užitočná nielen na úrovni škôl. Je prospešná aj medzi inštitúciami, ktoré školám poskytujú odborný a metodický servis. V tejto sfére nie je dôvod na štátny monopol. Sme hrdí na to, že už 30 rokov predstavujeme v istých oblastiach plnohodnotnú alternatívu k štátnym organizáciám.

Hoci sme podnikateľským subjektom, finančne vyjadrený zisk nie je cieľom ani motívom nášho snaženia. Je pre nás predovšetkým barometrom atraktívnosti
a užitočnosti našich projektov pre školy, žiakov a rodičov. Zároveň je však nutnou podmienkou našej existencie a prostriedkom nášho ďalšieho rozvoja. Od prvého dňa fungujeme bez akýchkoľvek štátnych dotácií a táto skutočnosť je pre nás dôležitá: umožňuje nám udržiavať si stabilitu, spoľahlivosť, nezávislosť a dôveryhodnosť.

Scroll to top