Naše publikácie

Naše publikácie

Príprava do prímy

Pracovné zošity sú zamerané na prípravu na prijímacie skúšky do prímy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Každý pracovný zošit má dve časti:

  • 1. časť obsahuje opakovanie učiva v tematických okruhoch,
  • 2. časť predstavuje šesť autentických testov
    z našej produkcie, ktoré boli súčasťou prijímacích konaní na rôznych 8-ročných gymnáziách.

Úlohy preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj finančnú a čitatelskú gramotnosť a ďalšie kľúčové kompetencie.

Máte doma stredoškoláka
alebo dokonca už maturanta?

Veľa času mu môže ušetriť naša veľmi úspešná dvojdielna publikácia Matematika strednej školy v testoch (1. diel je vypredaný). Nebude musieť nič hľadať v rôznych knihách, pretože v našich knihách nájde všetko pokope. Viac ako 1000 testových úloh rôznej náročnosti pokrýva celé učivo matematiky strednej školy. A ako bonus navyše nájde v knihách aj cenné rady a tipy, ako úspešne písať školské testy.

Scroll to top