EXAMINO

EXAMINO

unikátny vzdelávací web, ktorý posunie vašich žiakov ďalej

Čo je EXAMINO?

EXAMINO je nový web poskytujúci žiakom možnosť overiť si, do akej miery ovládajú to, čo sa mali v jednotlivých ročníkoch naučiť a zároveň sa doučiť to, v čom ešte majú rezervy. Je určený žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl, dobre však poslúži aj žiakom prímy – kvarty osemročných gymnázií či žiakom nižších ročníkov stredných škôl, ktorí si chcú zopakovať učivo ZŠ. Ideálne sa hodí na prípravu na Testovanie 9, na KOMPARO, na prijímacie či talentové skúšky, ako aj na celoročné priebežné opakovanie a precvičovanie učiva.

Čo tvorí obsah EXAMINA?

  • prehľad učiva a testy zo slovenčiny a z matematiky pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ,
  • autentické testy prijímacích skúšok na 4-ročné a 8-ročné štúdium,
  • otázky z testov všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a z testov všeobecných jazykových schopností (VJS) a ich riešenia,
  • otázky z testovania KOMPARO.

Okrem testových otázok ponúka EXAMINO vyše 800 ťahákov – prehľadných zhrnutí učiva.

Scroll to top