Profesionálne testy na prijímacie skúšky 2023/24

Každoročne ponúkame naše služby pri zabezpečení prijímacích skúšok na stredné školy. Pripravíme Vám profesionálne testy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Ak prijímate uchádzačov aj na základe talentových skúšok, ponúkame tiež test všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností.

Pokiaľ máte o testy záujem, napíšte e-mail na [email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 81 26 89.

Podrobné informácie

Scroll to top