Kto odmieta podiel na spoločnej zodpovednosti za svet, nemal by mať právo podieľať sa na výchove detí.

by

Hannah Arendt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *