Aj posledný žiačik dnes pozná pravdy, za ktoré by Archimedes bol ochotný dať svoj život.

Ernest Renan

Scroll to top