Ak je škola bremenom, naučia sa v nej tí slabší iba strachu a tí silnejší iba revolte.

Tomáš Garrigue Masaryk

Scroll to top