Ak je také ľahké, aby žiak ovládal jedenásť predmetov súčasne, prečo ich potom vyučuje jedenásť rôznych učiteľov a nie jeden?

Neznámy študent

Scroll to top