Ak sa deti nedokážu učiť spôsobom, akým vyučujeme, možno by sme mali vyučovať spôsobom, akým sa dokážu učiť.

Ignacio Estrada

Scroll to top