Aké majú učitelia podmienky na vyučovanie, také majú žiaci podmienky na učenie sa.

Diane Ravitch

Scroll to top