Ako môžu učitelia vychovávať žiakov k samostatnému mysleniu, ak sa s nimi samotnými nezaobchádza ako s profesionálmi, ktorí samostatne uvažujú?

Diane Ravitch

Scroll to top