Bez pomoci veľkého množstva pedagógov a odborníkov by mladí ľudia nikdy nedokázali tak zabíjať čas.

Bryan Caplan

Scroll to top