Budúcnosť školstva je čierna. Budúcnosť školy je neistá. Budúcnosť vzdelávania je skvelá.

Ondřej Šteffl

Scroll to top