Cieľom škôl na celom svete je vychovávať univerzitných profesorov.

Ken Robinson

Scroll to top