Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby ľudia nechodili ako dobytok za tými, ktorí idú pred stádom a nešli tam, kam sa ide, ale tam, kam sa má ísť.

Ján Amos Komenský

Scroll to top