Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu životom, opatrne po nej kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.

by

Ján Amos Komenský