Čo si sa dnes v škole opýtal?

Lucille Phillips

(Túto otázku zvykla klásť synovi – R. Feynmanovi – po príchode zo školy.)

Scroll to top