Dáta nie sú informácie, informácie nie sú poznatky, poznatky nie sú porozumenie a porozumenie nie je múdrosť.

Clifford Stoll

Scroll to top