Deti, ktoré sú doma milované, chodia do školy, aby sa učili. Tie, ktoré nie sú, prichádzajú do školy, aby boli milované.

Nicholas A. Ferroni

Scroll to top