Pomôžte nám inšpirovať a vzdelávať učiteľov

Dnes, o sedem rokov neskôr, nás čítajú tisíce učiteľov na stovkách škôl. Nachádzajú tu užitočné informácie, ale aj inšpiráciu, poučenie a podnety pre vlastný rozvoj.
Vieme však o mnohých zapálených pedagógoch, ktorí DOBRÚ ŠKOLU vo svojej zborovni nenájdu.

Dôvody sú rôzne, ale najčastejšie počujeme jeden: ŠKOLA NEMÁ PENIAZE.

Pomôžte nám inšpirovať a vzdelávať učiteľov vašich detí a vnúčat!
S vašou pomocou chceme dostať DOBRÚ ŠKOLU do všetkých 2000 škôl.

100 % každého príspevku použijeme na sprístupnenie časopisu ďalším školám.

Dobrá škola

Scroll to top