Dobrý príklad nie je len jednou z možností, ako ovplyvniť deti pri výchove. Je to jediná možnosť.

Albert Sweitzer

Scroll to top