Gramotnosť je formou otroctva, pokiaľ čitateľ systematicky neuplatňuje kritické myslenie.

Richard Grove

Scroll to top