Hlavnou úlohou vzdelávania je vychovať ľudí, ktorí neustále kladú otázky.

Mandell Creighton

Scroll to top