Ja som hovorila o mojich deťoch, oni o učebných osnovách. Vtedy som pochopila, že cieľ a prostriedky si vymenili miesta: cieľom je odučiť učivo a deti sú prostriedky, lebo prázdne stoličky učiť nemožno.

Tünde Tóth

Scroll to top