Je důležité, aby se nehledělo toliko na paměť a aby mládež nebyla trápena učením zpaměti nad nezbytnou míru, nýbrž aby byl osvícen její rozum.

Tereziánský školní řád (1774)

Scroll to top