Je lepšie, keď škola vychová šťastného záhradníka ako neurotického botanika.

Martina Sondej Hosťovecká

Scroll to top