Každé dieťa sa rodí ako vedec, ale časom to z nich vytlčieme. Len málo ich prejde školským systémom s nezmeneným údivom a nadšením pre vedecké bádanie.

by

Carl Sagan