Každé miesto, kde sa mladý človek môže naučiť niečo užitočné od niekoho skúsenejšieho, je vzdelávacou inštitúciou.

Alfred G. Caplin

Scroll to top