Každý ekonomický problém je v skutočnosti problémom vo vzdelávaní.

Thomas Frank

Scroll to top