Každý hovorí, že by sme mali deťom zanechať lepšiu planétu. Prečo nik nehovorí, že by sme mali planéte zanechať lepšie deti?

Scroll to top