Keby na lekárskej fakulte učil zverolekár, stále by bol lekárskej praxi bližšie, než sú niektorí vyučujúci na peda-gogických fakultách tej učiteľskej.

by

Robert Čapek