Keď sme našli spôsob, ako každé dieťa dostať do školy, mali by sme tiež nájsť spôsob, ako každé dieťa v škole vzdelávať.

Diane Ravitch

Scroll to top