Klásť správne otázky vyžaduje rovnaké schopnosti ako dávať správne odpovede.

Robert Half

Scroll to top