Kto odmieta podiel na spoločnej zodpovednosti za svet, nemal by mať právo podieľať sa na výchove detí.

Hannah Arendt

Scroll to top