Mladí ľudia by nedokázali tak zabíjať čas bez pomoci veľkého množstva pedagógov a odborníkov.

Bryan Caplan

Scroll to top