Mnohé inštitúcie (vrátane školy) sa po čase stali kontraproduktívnymi, t. j. vzďaľujú väčšinu svojich klientov od cieľa, pre ktorý boli zriadené a financované.

Ivan Illich

Scroll to top